Wisdom for Life and Social Values

ผู้นำที่ดี ต้องไม่ลืมที่จะ Reflect ตนเอง ไม่ควรเริ่มด้วย ความคิดที่ว่าทำไม่ได้ ต้องมีความคิดที่มองไปข้างหน้าอย่างพร้อมที่จะเติบโต และเมื่อเจอบางสิ่งที่อาจไม่อยากทำ ก็ต้องหามุมมองที่เรารู้สึกดีที่ได้ทำ อาจใช้คติ 3 D ที่ช่วยได้คือ Discuss, Debate and Design

คุณนาถ ลิ่วเจริญ
ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทซีดีจี และกลุ่มบริษัทจีเอเบิล
การ balance ชีวิต ทั้งด้านส่วนตัว ครอบครัว และการทำงาน ไม่ได้หมายความ จะต้องสมบูรณ์ แต่ได้ใช้ทุกเวลาอย่างมีค่า สำหรับ Social Values ทุกคนสามารถช่วย สังคมได้ โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ ทำได้ใน ทุกวัน การ Pay it forward เราสามารถเริ่มได้จากตนเอง ทำได้ในทุกเวลา ไม่มีข้อแม้ หรือ มองว่ามีคนอื่นหรือองค์กรอื่นทำแล้ว
คุณปฐมา จันทรักษ์
รองประธานกลุ่มประเทศอินโดจีน
และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
ผู้บริหารรุ่นใหม่ ได้มองเห็นถึงการตอบแทนให้กับสังคมมากขึ้น โดยการช่วยสังคม ไม่จำเป็นต้องรอจนร่ำรวย หรือพร้อมก่อน แต่เราสามารถทำได้เลย
คุณเอนก จงเสถียร
กรรมการบริหาร บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อยากเห็น Mentee ซึ่งมีความสามารถและพร้อมที่จะเติบโต เป็นคนเก่งและคนที่ดีต่อสังคม ชีวิตวันนี้ไม่ได้เป็นแค่ชีวิตงาน หรือชีวิตครอบครัว แต่มีชีวิตของสังคม ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก กิจกรรมต่างๆที่มี จะให้ข้อคิด จุดประกาย ให้ Menteeขยายผลได้อย่างดีต่อไป

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย

HR เป็นงานรัฐศาสตร์ คุณไม่ควรคิดว่าจะ ‘บริหาร’ คน แต่การทำงานร่วมกัน ควรเริ่มจากการ ‘Respect’ ซึ่งกันและกัน แล้วเดินไปด้วยกัน ซึ่งอาจสำคัญมากกว่าใคร Lead ใครด้วยซ้ำ

บรรยง พงษ์พานิช
ประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

อย่าเริ่มที่ How แต่จงเริ่มที่ What และ Why เพราะเมื่อเริ่มที่ How เราจะติดกับความเป็นไปได้เดิมๆ ดังนั้น ลองเริ่ม ที่ What และ Why แทน ซึ่งจะทำให้ Idea บรรเจิด แล้วค่อยให้ทีมลองไปหา How จากนั้น จึงนำ Idea มา Discuss, Debate, และ Decide ร่วมกัน (3D) กระบวนการนี้จะทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ และสร้างความภูมิใจให้ทีม เพราะได้ร่วมสร้าง My Idea ด้วยกัน

ปฐมา จันทรักษ์
รองประธานกลุ่มประเทศอินโดจีน และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

มองทุกอย่างเป็นโอกาสให้หมด
วิกฤติก็เป็นโอกาสรูปแบบหนึ่งเหมือนกันที่สำคัญ
คือ การ Make Choice เลือกโอกาสที่เหมาะกับเรา

สนั่น อังอุบลกุล
ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศรีไทยชุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

“การเติบโตขึ้นมาเป็นผู้บริหารองค์กร ควร Focus เรื่องการสร้างคน เช่น
เราจะทำงานกับคนเก่งอย่างไร?
จะทำให้คนเก่งทำงานด้วยกันได้อย่างไร?
ชึ่งที่สำคัญ คือ ต้องพยายามฟัง เข้าใจ และรู้ใจคนในทีม”

พรรณี ชัยกุล
อดีต ประธานกรรมการ
บริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย
Scroll to Top