ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดสรร

โครงการ IMET MAX รุ่นที่ 6

ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

คณะกรรมการโครงการ IMET MAX ขอประกาศรายชื่อ Mentee IMET MAX รุ่น 6 จำนวน 36 ท่าน
ที่ได้รับการคัดสรรเข้าร่วมโครงการ IMET MAX รุ่น 6 มาเพื่อทราบ ดังนี้

ลำดับชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง
1.ดร.กฤษดา กฤตยากีรณCEO/Co-Founder
MuvMi (Urban Mobility Tech Co. Ltd.)
2.คุณกัญญฉัชฌ์ เลิศธนไพบูลย์CEO & Co-Founder
Maison Royal Co., Ltd
3.คุณเข็มอัปสร สิริสุขะFounder & CEO
Siriupsorn co.,ltd
4.นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณประธานกรรมการบริหาร CEO
Health at home
5.คุณชนุตพร บุญส่งสวัสดิ์ผู้อำนวยการ ฝ่ายตลาดการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
6.คุณช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยากรรมการผู้จัดการ
บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด
7.คุณชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์นักวิชาการ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
8.คุณเชาว์เลิศ ลีลาศวัฒนกุลรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
9.คุณณชา อนันต์โชติกุลHead KKP Research
Kiatnakin Phatra Financial Group
10.คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์CEO
CirPlas Tech Co.,Ltd.
11.ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์General Manager
True Digital Park
12.คุณธีรพงศ์ มหธรรมManaging Director
Krungsri Nimble
13.คุณนันทิดา อติเศรษฐ์CEO
Katathani Collection of Resorts
14.คุณปิธน วิทยศรีเจริญกรรมการผู้จัดการ
Digital Health Venture (Samitivej Hospital Group)
15.คุณพชร อารยะการกุลCEO
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
16.คุณพรณภัสร์ เฉลิมเตียรณChief Operating Officer
บริษัท อบาคัส ดิจิทัล จำกัด
17.คุณพรรษา เริงพิทยากรรมการผู้จัดการ
บริษัท อาไจล์ แอสเซ็ทส์ จำกัด
18.คุณพิธจักษณ์ ยศวรนนท์Strategic Partnerships Director
BTS Group Holdings PLC.
19.พญ.พิยะดา หาชัยภูมิจิตแพทย์ และที่ปรึกษาผู้บริหาร
Good Mind academy
20.คุณภารดี สินธวณรงค์Head of Marketing, Thailand & Vietnam
Facebook Thailand (Meta)
21.คุณภูรี สมิทธิเนตย์Co-Founder/Project Manager
บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
22.คุณร่มฉัตร ทรงศิริผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
23.ดร.รวิดา วิริยกิจจาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
24.คุณรวิศ หาญอุตสาหะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด
25.คุณรัตนศิริ ติลกสกุลชัยManaging Director - Thailand, Myanmar, Laos and Cambodia
Tetra Pak (Thailand) Ltd.
26.คุณเรืองชาย สุพรรณพงศ์Chief Operating Officer
Food Passion Co., Ltd.
27.คุณศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์เทรเชอริสต์
28.คุณศิขรินทร์ เหล่านิติศาสตร์Managing Director
Accenture
29.คุณศิรพันธ์ ยงวัฒนานันท์เลขานุการของเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
30.คุณสันติธาร เสถียรไทยคณะกรรมการนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
31.คุณสี่รัก คุณประภากรกรรมการผู้จัดการ
บริษัท มณีจันท์รีสอร์ทแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
32.คุณเสาวรัตน์ โอภาสยานนท์Head of Marketing Personal Care & Home Care - Babi Mild & Ultra Mild
Osotspa Public Company Limited
33.คุณอนุวัฒน์ จารุกรสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
WHA Real Estate Management Co., Ltd.
34.คุณอภิเษก เทวินทรภักติกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
35.คุณอาวีมาศ สิริแสงทักษิณManaging Director
Swap & Go
36.คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์Vice President of Public Affairs
LINE MAN Wongnai

IMET MAX

IMET Mentorship Academy for Excellent Leaders หรือ IMET MAX เป็นโครงการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง มีความต้องการที่จะยกระดับตนเองให้เติบโตไปเป็นผู้นำที่ดี มีความมุ่งมั่นในการ สร้างคุณค่า ให้กับตนเอง และ ผู้อื่น 

Scroll to Top